Biura rachunkowe i doradcy dla biznesu

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – nowe zasady

Na początku 2018 roku weszły w życie przepisy, które zmodyfikowały dotychczasowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały nowelizacją do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.).

Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi tzw. procedury uproszczonej  (oświadczeniowej). Najogólniej mówiąc procedura ta polega na tym, że obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej oraz Ukrainy mogą wykonywać pracę bez konieczności uzyskania zezwolenia przez sześć miesięcy w okresie dwunastu (następujących po sobie) miesięcy, w zakresie w jakim nie jest wydawane zezwolenie na tzw. pracę sezonową.

Przy czym warunkiem skorzystania z takiego rozwiązania jest uzyskanie przez pracodawcę wpisu do ewidencji oświadczeń w PUP (powiatowym urzędzie pracy), a także posiadanie przez daną osobę (cudzoziemca) dokumentu, który stanowi odpowiednie potwierdzenie jego praw pobytowych w Polsce. Innym, równie istotnym rozwiązaniem, wprowadzonym na podstawie znowelizowanych przepisów o zatrudnianiu cudzoziemców, jest nowy typ zezwolenia tzw. zezwolenie na pracę sezonową (zezwolenie typu S).

Zezwolenie to wydawane jest na okres maksymalnie 9 miesięcy i obejmuje wykonywanie prac sezonowych m.in. w takich sektorach jak turystyka, gastronomia, rolnictwo czy sadownictwo. Przy czym pracodawca zobowiązany jest również do wykazania, że nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie zatrudnienia jedynie w oparciu o lokalny rynek pracy…

Warto również zaznaczyć, że myśl znowelizowanych przepisów procedura zatrudniania cudzoziemców stała się dwuetapowa. Pracodawca zobowiązany jest bowiem w pierwszej kolejności do złożenia wniosku, a następnie, gdy cudzoziemiec zjawi się na terytorium RP i przedłożone zostaną wszystkie wymagane dokumenty, dopiero wydawane jest zezwolenie na pracę. Poza tym pracodawcy zostali dodatkowo obciążeniu opłatą od wniosku – w wysokości 30 zł. Pracodawca zobowiązany jest również, w myśl nowych przepisów do zawarcia z cudzoziemcem umowy na piśmie oraz przetłumaczenia jej. Umowa taka musi gwarantować cudzoziemcowi co najmniej minimalne wynagrodzenie oraz odpowiadać rzeczywistemu charakterowi wykonywanej pracy. Pracodawca zobowiązany jest ponadto do przestrzegania przepisów prawa pracy, przepisów podatkowych oraz ubezpieczeń społecznych.

Autor: H.B. LL.M. dla doradcydlabiznesu.pl

« wróć do Artykuły
O nas

Witamy na stronie www.DoradcyDlaBiznesu.pl która jest ogólnopolskim zbiorem firm, które w skuteczny sposób mogą usprawnić twój biznes. DoradcyDlaBiznesu.pl to baza firm księgowych, audytorskich, tłumaczeniowych, konsultingowych, oraz ubezpieczeniowych. Dzięki naszej wyszukiwarce w łatwy sposób znajdziesz firmę ze swojego regionu która w profesjonalny sposób poprowadzi twoją księgowość, zadba o aspekty prawne czy dobierze odpowiednią strategię rozwoju.

Kontakt
Serwis DoradcyDlaBiznesu.pl
www.doradcydlabiznesu.pl
info@doradcydlabiznesu.pl
© 2019, Doradcydlabiznesu.pl
[zamknij]