Biura rachunkowe i doradcy dla biznesu

Spółki osobowe prawa handlowego

Spółki prawa handlowego zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037). Podstawowy podział spółek według obowiązujących przepisów to podział na spółki osobowe i spółki kapitałowe. Spółki kapitałowe to najogólniej mówiąc spółki, które uzyskują osobowość prawną w momencie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Inaczej wygląda charakterystyka spółek osobowych, do których zaliczamy:

  • spółkę partnerską
  • spółkę jawną
  • spółkę komandytową
  • spółkę komandytowo-akcyjną

 

Procedura utworzenia spółki osobowej jest ściśle sformalizowana. Utworzenie tego typu spółki wymaga bowiem zawarcia przez wspólników umowy spółki (a w przypadku spółki komandytowo-akcyjnej założyciele zobowiązani są do podpisania statutu spółki). Spółka osobowa następnie musi zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Najogólniej mówiąc spółka osobowa opiera się na relacjach i więzi pomiędzy samymi wspólnikami oraz ich zaangażowaniu w funkcjonowanie spółki. Spółki osobowe stanowią odrębną od wspólników strukturę – zarówno majątkową jak i organizacyjną. Warto zaznaczyć, że spółki osobowe mogą we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, przy czym nie posiadają one osobowości prawnej. Bardzo istotną cechą spółek osobowych jest (co do zasady) nieograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania takiej spółki. Odpowiedzialność ta ma charakter solidarny ze spółką oraz wspólnikami. W tym zakresie jednakże przepisy Kodeksu Spółek Handlowych przewidują pewne wyjątki w odniesieniu do odpowiedzialności komandytariuszy spółki komandytowej, wspólników spółki partnerskiej, a także akcjonariuszy spółki komandytowo-akcyjnej. Ponadto spółki osobowe nie posiadają organów (wyjątek w tym zakresie dotyczy  spółki komandytowo-akcyjnej oraz partnerskiej).

Z kolei zakończenie funkcjonowania spółki osobowej wymaga przeprowadzenie procedury likwidacji spółki a następnie wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 

Autor: H.B. LL.M.

 

« wróć do Artykuły
O nas

Witamy na stronie www.DoradcyDlaBiznesu.pl która jest ogólnopolskim zbiorem firm, które w skuteczny sposób mogą usprawnić twój biznes. DoradcyDlaBiznesu.pl to baza firm księgowych, audytorskich, tłumaczeniowych, konsultingowych, oraz ubezpieczeniowych. Dzięki naszej wyszukiwarce w łatwy sposób znajdziesz firmę ze swojego regionu która w profesjonalny sposób poprowadzi twoją księgowość, zadba o aspekty prawne czy dobierze odpowiednią strategię rozwoju.

Kontakt
Serwis DoradcyDlaBiznesu.pl
www.doradcydlabiznesu.pl
info@doradcydlabiznesu.pl
© 2019, Doradcydlabiznesu.pl
[zamknij]