Biura rachunkowe i doradcy dla biznesu

Formy pozyskiwania kapitału

Kapitał w prowadzeniu działalności pełni bez wątpienia rolę fundamentalną. Obejmuje on w praktyce wszystkie zasoby firmy, (a zatem zarówno te, które służą prowadzeniu istniejącej już działalności gospodarczej, jak i te, które służyć mają jej rozpoczęciu). Rola kapitału jest nie do przecenienia, gdyż jego brak uniemożliwia produkcję bądź po prostu dalszy rozwój działalności... W związku z tym strategia finansowa przedsiębiorstwa powinna być w pierwszym rzędzie skupiona właśnie na pozyskiwaniu kapitału.

Najogólniej rzecz biorąc wyróżnić można kapitał finansowy, kapitał rzeczowy (realny), a także tzw. kapitał intelektualny. Dwie pierwsze formy kapitału wyodrębnia się w teorii ekonomii, natomiast kapitał intelektualny jest dość młodym pojęciem, które powiązane jest ze współczesnym, opartym na wiedzy i innowacyjności rozwojem gospodarki. Kapitał rzeczowy obejmuje te materialne przedmioty, które są konieczne do prowadzenia danej działalności, (np. samochód czy maszyny rolnicze), z kolei kapitał finansowy to niematerialne składniki przekładające się na realną wartość przedsiębiorstwa oraz środki pieniężne takie jak: gotówka, pożyczki, kredyty czy papiery wartościowe.

Kapitał można podzielić przede wszystkim na: kapitał własny, kapitał obcy oraz kapitał hybrydowy (jest to podział podstawowy, ze względu na źródła finansowania).

Kapitał własny to najogólniej mówiąc wkład finansowy, a także rzeczowy właściciela, akcjonariuszy czy wspólników oraz zysk wygenerowany przez przedsiębiorstwo. Warto również wspomnieć, że  do kapitału własnego zalicza się ponadto tzw. venture capital (jest to sposób finansowania skierowany do młodych, wchodzących na rynek firm) i private equity (metoda finansowania skierowana do firm ugruntowanych na rynku, poszukujących jednak dodatkowych możliwości rozwojowych).

Kapitał obcy natomiast to kapitał pozyskiwany wyłącznie na zewnątrz firmy. Jest to zatem kapitał pozyskiwany w drodze kredytów, leasingu (tzw. leasing finansowy), a także poprzez wpływy z emisji papierów dłużnych. Papiery dłużne to z kolei papiery, które zawierają wierzytelności pieniężne (np. czeki, weksle, obligacje, bony handlowe, warranty). Warto zauważyć, że kapitał obcy jako źródło pozyskiwania kapitału posiada tę zaletę, że osoby decyzyjne w przedsiębiorstwie zachowują niezależność w prowadzeniu firmy.

Kapitał hybrydowy z kolei łączy w sobie cechy kapitału własnego i obcego, dlatego też określany jest mianem tzw. kapitału mieszanego.

Na zakończenie warto zaznaczyć, że poszczególne rodzaje finansowania istotnie wpływają na konkretny kształt i charakter struktury bilansowej przedsiębiorstwa…

 

Autor: H.B. LL.M.

Źródło: DoradcyDlaBiznesu.pl

 

« wróć do Artykuły
O nas

Witamy na stronie www.DoradcyDlaBiznesu.pl która jest ogólnopolskim zbiorem firm, które w skuteczny sposób mogą usprawnić twój biznes. DoradcyDlaBiznesu.pl to baza firm księgowych, audytorskich, tłumaczeniowych, konsultingowych, oraz ubezpieczeniowych. Dzięki naszej wyszukiwarce w łatwy sposób znajdziesz firmę ze swojego regionu która w profesjonalny sposób poprowadzi twoją księgowość, zadba o aspekty prawne czy dobierze odpowiednią strategię rozwoju.

Kontakt
Serwis DoradcyDlaBiznesu.pl
www.doradcydlabiznesu.pl
info@doradcydlabiznesu.pl
© 2019, Doradcydlabiznesu.pl
[zamknij]