Biura rachunkowe i doradcy dla biznesu

Umowa zlecenia – według przepisów prawa cywilnego

Określanie umowy zlecenia mianem tzw. „umowy śmieciowej” (obok innych umów cywilnoprawnych) jest dużym i dość powszechnym nadużyciem. W ten sposób dokonuje się deprecjacji bardzo ważnej i pożądanej formy powszechnego kształtowania stosunków prawnych.

Oczywiście zastępowania umowy o pracę, zleceniem (albo nierzadko nawet umową o dzieło!) jest zjawiskiem bez wątpienia patologicznym i wymagającym wyeliminowania, jednak szereg świadczonych usług doskonale wypełnia znamiona umowy zlecenia.

Zlecenie jest umową cywilnoprawną, w praktyce oznacza to zatem, że opiera się na przepisach prawa cywilnego. Problematyka ta regulowana jest w artykułach od 734 do 751 KC. Najogólniej mówiąc, przez umowę zlecenia, jedna ze stron (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonych czynności prawnych na rzecz drugiej ze stron (zleceniodawcy) – na warunkach i trybie wskazanym w zawartej przez strony umowy.

Umowa ta zakłada zatem swobodę w zakresie treści kształtowanego stosunku prawnego łączącego strony.

Najważniejsze cechy umowy zlecenia to:

  • zleceniobiorca wykonuje zlecenie w swobodnie wybranym czasie i miejscu, a ponadto nie jest uzależniony od zleceniodawcy;
  • zlecenie może być również wykonane przez osobę trzecią – co do zasady nie ma obowiązku osobistego wykonywania zlecenia;
  • wynagrodzenie z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie musi być płatne co miesiąc;
  • zleceniobiorca odpowiada całym majątkiem wobec zleceniodawcy bądź osób trzecich – za szkodę wyrządzoną w związku z wykonywanym zlecenia.


Warto podkreślić jednocześnie, że umowa zlecenia nie wymaga formy pisemnej a także, że nie dotyczą jej (jeśli z treści samej umowy nie wynika coś innego) na przykład przepisy dotyczące czasu pracy, minimalnego wynagrodzenie czy prawa do urlopu i okresu wypowiedzenia – co wynika z samej istoty umowy cywilnoprawnej (której treść strony mogą kształtować w sposób swobodny i dobrowolny…).

Na zakończenie warto również wspomnieć, że od wynagrodzenia brutto pobierane są co do zasady składki na ubezpieczenie społeczne i rentowe, a także składka na ubezpieczenie zdrowotne.  Od umowy zlecenia należy ponadto odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy.

 

Autor: H.B. LL.M.

Źródło: DoradcyDlaBiznesu.pl

 

« wróć do Artykuły
O nas

Witamy na stronie www.DoradcyDlaBiznesu.pl która jest ogólnopolskim zbiorem firm, które w skuteczny sposób mogą usprawnić twój biznes. DoradcyDlaBiznesu.pl to baza firm księgowych, audytorskich, tłumaczeniowych, konsultingowych, oraz ubezpieczeniowych. Dzięki naszej wyszukiwarce w łatwy sposób znajdziesz firmę ze swojego regionu która w profesjonalny sposób poprowadzi twoją księgowość, zadba o aspekty prawne czy dobierze odpowiednią strategię rozwoju.

Kontakt
Serwis DoradcyDlaBiznesu.pl
www.doradcydlabiznesu.pl
info@doradcydlabiznesu.pl
© 2019, Doradcydlabiznesu.pl
[zamknij]