Biura rachunkowe i doradcy dla biznesu

Artykuły

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce – nowe zasady

Na początku 2018 roku weszły w życie przepisy, które zmodyfikowały dotychczasowe zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Zmiany w tym zakresie wprowadzone zostały nowelizacją do ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065, z późn. zm.). Wprowadzone zmiany dotyczą między innymi tzw.... więcej »

Spółki kapitałowe – ogólna charakterystyka.

Spółki kapitałowe (tj. spółki akcyjne oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), jak sama nazwa wskazuje, są to spółki w których rolę zasadniczą pełni kapitał (majątek). Taką formę prawną organizacji podmiotu gospodarczego głównie  wykorzystuje się przy prowadzeniu większych przedsiębiorstw. Utworzenie spółki kapitałowej wymaga dokonania... więcej »

Regionalne Izby Obrachunkowe (RIO) – zadania i kompetencje

Regionalna Izba Obrachunkowa to organ nadzorczy i kontrolny nad jednostkami samorządu terytorialnego i innymi, wskazanymi przepisami prawa podmiotami. Zgodnie z obowiązującym prawem RIO sprawuje funkcje kontrolne w zakresie zamówień publicznych oraz prowadzenia gospodarki finansowej. Regionalne Izby obrachunkowe powołane zostały w związku z reformą samorządu... więcej »

CEIDG – czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej jest scentralizowanym, kompleksowym rejestrem wszystkich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terytorium państwa Polskiego i będących osobami fizycznymi. Rejestr ten powstał w dniu 1 lipca 2011 roku i prowadzony jest na podstawie przepisów ustawy o swobodzie... więcej »

Doręczenie zastępcze

Instytucja doręczenia zastępczego wprowadzona została do przepisów postępowania administracyjnego stosunkowo niedawno (w roku 2005). Stosowną nowelizacją Ustawodawca rozwiązał wówczas problem uchylania się adresatów od odbioru pisma urzędowego (w praktyce sytuacje takie zdarzały się bardzo często). W myśl obowiązujących obecnie przepisów Kodeksu... więcej »

Spółki osobowe prawa handlowego

Spółki prawa handlowego zostały uregulowane w ustawie z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037). Podstawowy podział spółek według obowiązujących przepisów to podział na spółki osobowe i spółki kapitałowe. Spółki kapitałowe to najogólniej mówiąc spółki,... więcej »

Formy pozyskiwania kapitału

Kapitał w prowadzeniu działalności pełni bez wątpienia rolę fundamentalną. Obejmuje on w praktyce wszystkie zasoby firmy, (a zatem zarówno te, które służą prowadzeniu istniejącej już działalności gospodarczej, jak i te, które służyć mają jej rozpoczęciu). Rola kapitału jest nie do przecenienia, gdyż jego brak uniemożliwia produkcję... więcej »

Umowa zlecenia – według przepisów prawa cywilnego

Określanie umowy zlecenia mianem tzw. „umowy śmieciowej” (obok innych umów cywilnoprawnych) jest dużym i dość powszechnym nadużyciem. W ten sposób dokonuje się deprecjacji bardzo ważnej i pożądanej formy powszechnego kształtowania stosunków prawnych. Oczywiście zastępowania umowy o pracę, zleceniem (albo nierzadko nawet umową o dzieło!) jest... więcej »

Biegli rewidenci – zakres uprawnień i obowiązków

Biegły rewident, określany inaczej mianem audytora, to osoba fizyczna posiadająca szczególnego rodzaju uprawnienia. Zakres działalności biegłego rewidenta ściśle związany jest z wykonywaniem tzw. rewizji finansowych, w tym dokonywaniem badań i oceny sprawozdań finansowych (określonych podmiotów i w ściśle wskazanym zakresie). Audytorzy działają na podstawie... więcej »

Bankowy tytuł egzekucyjny – zmiany w przepisach

Najprościej mówiąc Bankowy Tytuł Egzekucyjny to pozasądowy tytuł egzekucyjny, który stwierdza istnienie wymagalnej wierzytelności banku w stosunku do osoby, która jest dłużnikiem banku (z powodu dokonania z bankiem pewnej czynności) i złożyła jednocześnie stosownej treści pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Bankowy Tytuł Egzekucyjny może... więcej »
« wróć do Strony głównej
O nas

Witamy na stronie www.DoradcyDlaBiznesu.pl która jest ogólnopolskim zbiorem firm, które w skuteczny sposób mogą usprawnić twój biznes. DoradcyDlaBiznesu.pl to baza firm księgowych, audytorskich, tłumaczeniowych, konsultingowych, oraz ubezpieczeniowych. Dzięki naszej wyszukiwarce w łatwy sposób znajdziesz firmę ze swojego regionu która w profesjonalny sposób poprowadzi twoją księgowość, zadba o aspekty prawne czy dobierze odpowiednią strategię rozwoju.

Kontakt
Serwis DoradcyDlaBiznesu.pl
www.doradcydlabiznesu.pl
info@doradcydlabiznesu.pl
© 2019, Doradcydlabiznesu.pl
[zamknij]