Biura rachunkowe i doradcy dla biznesu

Biegli rewidenci – zakres uprawnień i obowiązków

Biegły rewident, określany inaczej mianem audytora, to osoba fizyczna posiadająca szczególnego rodzaju uprawnienia. Zakres działalności biegłego rewidenta ściśle związany jest z wykonywaniem tzw. rewizji finansowych, w tym dokonywaniem badań i oceny sprawozdań finansowych (określonych podmiotów i w ściśle wskazanym zakresie).

Audytorzy działają na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. 2009 nr 77 poz. 649). Warto jednocześnie podkreślić, że w myśl obowiązującego prawa, sam termin "biegły rewident" podlega prawnej ochronie.

Każdy biegły rewident musi uzyskać wpis do rejestru biegłych rewidentów. Decyzje o wpisie, w formie uchwały, podejmuje Krajowa Rada Biegłych Rewidentów.

Do najważniejszych obowiązków biegłego rewidenta należą okresowe przeglądy sprawozdań finansowych oraz wydawanie pisemnej opinii (wraz z raportem) dotyczącej zgodności sprawozdania finansowego z zasadami rachunkowości, a także rzetelności sytuacji finansowej, majątkowej i wyniku finansowego danego podmiotu. Ponadto do zakresu usług świadczonych przez audytorów należą tzw. usługi poświadczające (m.in. badanie sprawozdań oraz badanie planów przekształceń spółek, audyty programów i projektów unijnych w zakresie zastrzeżonym dla biegłych rewidentów, a także badanie informacji finansowych partii politycznych w określonym zakresie).

Oprócz tzw. usług poświadczających, biegły rewident może świadczyć tzw. usługi atestacyjne, które zastrzeżone są do kompetencji biegłych rewidentów.

W myśl obowiązujących przepisów, biegli rewidenci, mogą również świadczyć usługi w postaci:

  • prowadzenia ksiąg rachunkowych i podatkowych
  • opinii i ekspertyz ekonomiczno-finansowych
  • przeglądów sprawozdań finansowych
  • doradztwa podatkowego
  • postępowań likwidacyjnych i upadłościowych
  • doradztwa w zakresie rachunkowości
  • działalności szkoleniowej i wydawniczej w obszarze rachunkowości.

 

Autor: H.B. LL.M.

Źródło: DoradcyDlaBiznesu.pl

 

« wróć do Artykuły
O nas

Witamy na stronie www.DoradcyDlaBiznesu.pl która jest ogólnopolskim zbiorem firm, które w skuteczny sposób mogą usprawnić twój biznes. DoradcyDlaBiznesu.pl to baza firm księgowych, audytorskich, tłumaczeniowych, konsultingowych, oraz ubezpieczeniowych. Dzięki naszej wyszukiwarce w łatwy sposób znajdziesz firmę ze swojego regionu która w profesjonalny sposób poprowadzi twoją księgowość, zadba o aspekty prawne czy dobierze odpowiednią strategię rozwoju.

Kontakt
Serwis DoradcyDlaBiznesu.pl
www.doradcydlabiznesu.pl
info@doradcydlabiznesu.pl
© 2019, Doradcydlabiznesu.pl
[zamknij]