Biura rachunkowe i doradcy dla biznesu

Umowa rachunku bankowego dla przedsiębiorców

Umowa rachunku bankowego – najważniejsze informacje.

 

Problematyka umowy rachunku bankowego regulowana jest przez Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665), a także przez przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 725 – 733 kc).  Najogólniej mówiąc jest to czynność konsensualna, kauzalna oraz dwustronnie zobowiązująca. Jednocześnie umowa rachunku bankowego powinna być zawarta w formie pisemnej - dla celów dowodowych.

Obecnie w bankach klienci mogą otwierać rachunki bankowe odpowiadające własnym, indywidualnym określonym potrzebom i oczekiwaniom. W szerokiej ofercie banków są przede wszystkim rachunki: rozliczeniowe (czyli bieżące i pomocnicze) i oszczędnościowe, a także lokaty terminowe, oszczędnościowe, oszczędnościowo- rozliczeniowe i terminowe lokaty oszczędnościowe. 

Każde zawarcie umowy rachunku bankowego nakłada na bank szereg konkretnych obowiązków, w tym:

  1. bieżącego prowadzenia rachunku,
  2. bieżącego informowania posiadacza rachunku o wszelkich zmianach związanych z prowadzonym rachunkiem,
  3. wysyłania wyciągu z rachunku,
  4. zwrot środków (w całości lub części) na żądanie, chyba że zwrot środków pieniężnych (zgodnie z umową) zależy od wcześniejszego wypowiedzenia umowy,
  5. prowadzenia wszelkich rozliczeń na zlecenie (stałe lub jednorazowe) właściciela rachunku,
  6. przestrzegania obowiązku dochowania tajemnicy bankowej,
  7. oprocentowywania środków pieniężnych na rachunku.

Przy czym warto podkreślić, że bank ma prawo do bieżącego (czasowego) obracania środkami pieniężnymi, które znajdują się na rachunku, a także ma prawo do zgodnego z umową pobierania opłat i prowizji.

Z kolei do podstawowych obowiązków posiadacza (właściciela rachunku bankowego) należy:

1.  zawiadamianie o każdej zmianie adresu,

2.  zgłaszanie niezgodności salda albo nieuzasadnionej zmiany stanu rachunku.

Umowa rachunku bankowego ustaje z chwilą rozwiązania jej przez strony, a także wraz z upływem określonego (umówionego) terminu. Umowa zawarta na czas nieoznaczony rozwiązuje się w wyniku wypowiedzenia dokonanego przez którąkolwiek ze stron -  przy czym bank może dokonać wypowiedzenia tylko z ważnych powodów. Umowa może ulec również rozwiązaniu w przypadku, gdy w ciągu dwóch kolejnych lat nie było na rachunku żadnych obrotów, a środki pieniężne zgromadzone na rachunku nie przekraczają minimum kwotowego wskazanego w umowie rachunku bankowego. 

Na zakończenie warto również zaznaczyć, że roszczenia związane z prowadzeniem rachunku bankowego przedawniają się z upływem dwóch lat.

 

« wróć do Artykuły
O nas

Witamy na stronie www.DoradcyDlaBiznesu.pl która jest ogólnopolskim zbiorem firm, które w skuteczny sposób mogą usprawnić twój biznes. DoradcyDlaBiznesu.pl to obszerna baza firm księgowych, audytorskich, konsultingowych, biur tłumaczeniowych oraz ubezpieczeniowych. Dzięki naszej wyszukiwarce w łatwy sposób znajdziesz firmę ze swojego regionu która w profesjonalny sposób poprowadzi twoją księgowość, zadba o aspekty prawne czy dobierze odpowiednią strategię rozwoju.

Kontakt
Serwis DoradcyDlaBiznesu.pl
www.doradcydlabiznesu.pl
info@doradcydlabiznesu.pl
© 2017, Doradcydlabiznesu.pl
[zamknij]