Biura rachunkowe i doradcy dla biznesu

Bankowy tytuł egzekucyjny – zmiany w przepisach

Najprościej mówiąc Bankowy Tytuł Egzekucyjny to pozasądowy tytuł egzekucyjny, który stwierdza istnienie wymagalnej wierzytelności banku w stosunku do osoby, która jest dłużnikiem banku (z powodu dokonania z bankiem pewnej czynności) i złożyła jednocześnie stosownej treści pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Bankowy Tytuł Egzekucyjny może być także, w konkretnych okolicznościach, podstawą egzekucji wobec osoby trzeciej. W związku z istnieniem BTE bank może wystąpić po prostu do sądu o nadanie mu tzw. klauzuli wykonalności. Po uzyskaniu klauzuli wykonalności Bankowy Tytuł Egzekucyjny staje się tytułem wykonawczym i może stanowić podstawę wszczęcia egzekucji sądowej już przez komornika.

Obecnie na skutek kwietniowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że Bankowy Tytuł Egzekucyjny narusza konstytucyjną zasadę równości, doszło do poważnych zmian w samej Ustawie prawo bankowe. Nowelizacja tej Ustawy została już podpisana przez Prezydenta (przy czym sam Trybunał Konstytucyjny odroczył wejście wyroku w życie do dnia 1 sierpnia 2016 r.).

Nowela ta ma znaczenie zasadnicze, uchyla ona bowiem dotychczasowe przepisy dotyczące zasad wystawiania Bankowego Tytułu Egzekucyjnego oraz reguluje problematykę zadłużania pożyczkobiorców i kredytobiorców. Nowelizacją uchylone zostały zatem art. 96-98 Ustawy prawo bankowe - czyli te przepisy, które dotyczą wystawiania Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. W ten sposób banki utracą wieloletnie i ugruntowane prawo do powszechnie wystawianego BTE. Z kolei do Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych wprowadzony został przepis stanowiący, że w sprawach o roszczenia z czynności bankowych opłata wynosi 5 procent wartości przedmiotu sporu (lub przedmiotu zaskarżenia), przy czym nie mniej niż 30 zł oraz nie więcej niż 1000 zł.

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć, że wśród opinii bankowców pojawiają się wątpliwości co do korzyści nowych rozwiązań dla klientów banków. Według nich bowiem na skutek zniesienia Bankowego Tytułu Egzekucyjnego dojdzie do podniesienia kosztów pożyczek i kredytów, ponadto banki będą powszechnie żądać podpisywania weksli (i innych dokumentów ułatwiających ściąganie wierzytelności).

« wróć do Artykuły
O nas

Witamy na stronie www.DoradcyDlaBiznesu.pl która jest ogólnopolskim zbiorem firm, które w skuteczny sposób mogą usprawnić twój biznes. DoradcyDlaBiznesu.pl to obszerna baza firm księgowych, audytorskich, konsultingowych, biur tłumaczeniowych oraz ubezpieczeniowych. Dzięki naszej wyszukiwarce w łatwy sposób znajdziesz firmę ze swojego regionu która w profesjonalny sposób poprowadzi twoją księgowość, zadba o aspekty prawne czy dobierze odpowiednią strategię rozwoju.

Kontakt
Serwis DoradcyDlaBiznesu.pl
www.doradcydlabiznesu.pl
info@doradcydlabiznesu.pl
© 2017, Doradcydlabiznesu.pl
[zamknij]